خرید و تمدید اکانت VPN

سایر محصولات

1
خرید اکانت با نام کاربری دلخواه

لطفا به هیچ وجه در نام کاربری از حروف بزرگ، فاصله و کاراکتر های فارسی - . () _ @ # $ % ^ & * استفاده نکنید (زیرا در یوزرتان مشکل ایجاد میشود). در نام کاربری فقط از کلمات انگلیسی و شماره و حروف کوچک استفاده کنید.

2

سرویس ویژه VIP

سرویس پایه شامل همه ی سرویس های OpenVPN-Cisco Anyconnect-VPN PPTP,L2TP,IKEV2,IPSec-Stunnel-V2RAY- میشود. شامل سرور Cloud از 25 کشور مختلف دارای هارد SSD!

2 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز 30GB ماهانه


سرویس ویژه VIP PLUS (امکانات بیشتر)

بهترین سرویس شامل همه ی خدمات سرویس VIP 

+ امکانات زیر:

5 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز ماهانه بیشتر (100GB)

2

سرویس ویژه VIP

سرویس پایه شامل همه ی سرویس های OpenVPN-Cisco Anyconnect-VPN PPTP,L2TP,IKEV2,IPSec-Stunnel-V2RAY- میشود. شامل سرور Cloud از 25 کشور مختلف دارای هارد SSD!

2 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز 30GB ماهانه


سرویس ویژه VIP PLUS (امکانات بیشتر)

بهترین سرویس شامل همه ی خدمات سرویس VIP 

+ امکانات زیر:

5 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز ماهانه بیشتر (100GB)

2

سرویس ویژه VIP

سرویس پایه شامل همه ی سرویس های OpenVPN-Cisco Anyconnect-VPN PPTP,L2TP,IKEV2,IPSec-Stunnel-V2RAY- میشود. شامل سرور Cloud از 25 کشور مختلف دارای هارد SSD!

2 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز 30GB ماهانه


سرویس ویژه VIP PLUS (امکانات بیشتر)

بهترین سرویس شامل همه ی خدمات سرویس VIP 

+ امکانات زیر:

5 دستگاه همزمان

ترافیک سرورهای رادارگریز ماهانه بیشتر (100GB)

3

نوع اشتراک:

قیمت واحد:

تعداد اشتراک:

جمع کل:

تخفیف:

مبلغ قابل پرداخت:

پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب
1
سرور اختصاصی MTProto Proxy
سرور اختصاصی TinyProxy-HTTPS
2
3

دانلود کانکشن هوشمند TurboVPN

کانکشن هوشمند TurboVPN بهترین کانکشن موجود برای سیستم عامل ویندوز دارای امکانات و تنظیمات فوق العاده! اتصال به بهترین سرورها و سنجش پینگ سرورها برای مقایسه و انتخاب مناسب! دارای سیستم تمدید ترافیک و اکانت و پشتیبانی حرفه ای تیکتینگ! پشتیبانی از سرویس های Kerio,OpenVPN,Stunnel,Tunnel plus,PM9,VPN PPTP,L2TP,IKEV2

دانلود کانکشن هوشمند
connection